Adatkezelési tájékoztató

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe
vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Alapelvek

1. Adatkezelési alapelvek

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

Kik vagyunk?

2. Kik vagyunk?

Társaságunk székhelye és postacíme: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 32.
Társaságunk honlapja: www.bavarkft.hu 

Telefonszámunk: +36 30 942 79 56
E-mail címünk: info@bavarkft.hu
Adószámunk: 12041231-2-13
Cégjegyzékszámunk: CG 13-09-070214
Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve és elérhetősége: Mendax Kft. mendax@mendax.hu 

Társaságunk nem végez olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

Cél és jogalap

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és email címet kérünk megadni, mely adatokat hozzájárulás alapján kezelünk.

2. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapon látható telefonszámra történő hívás során készülékünk kijelzi a hívó fél telefonszámát. Ha nem így történik, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadunk. Hozzájárulás alapján kezeljük ezt az adatot, abból a célból, hogy nem fogadott hívás esetén visszahívhassunk az érdeklődőt. Ha nem alakul ki üzleti kapcsolat, az adatokat töröljük.

3. Sütik (Cookies)

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a böngészőknek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsenek a látogatókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépen.
A sütikkel kapcsolatos minden tevékenység meggátolható, a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlok törölhetők, ennek pontos módjáról pedig a böngésző útmutatója igazít el:
Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden bezáráskor automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt található további információ.

Visszavonás

4. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapul adatkezelésünk a következő tevékenységeknél:
  • honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről,
  • látogatottsági statisztika készítése,
  • telefonon történő kapcsolatfelvétel.
A hozzájárulás bármikor visszavonható e-mailben a következő címen: info@bavarkft.hu 
A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Tárolás

5. Az adatok tárolása és címzettek

A kapcsolatfelvételi űrlap adatait az üzleti kapcsolat lezárásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük meg.

Üzleti partnereink adatait (név, e-mail cam, telefonszám) tekintetében ugyanígy járunk el.

Adatfeldolgozókat nem veszünk igénybe, a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül elküldött levelekez társaságunk tárhyelszolgáltatója kezeli. Adatot harmadik országba nem továbbítunk.

Továbbiak

6. További adatbiztonsági szempontok

Weboldalunk látogatói és a kapcsolatfelvételi űrlap használói jogosultak hozzáférést kapni személyes adataik kezelésének módjáról, azokat helyesbíteni vagy törölni. Ehhez a info@bavarkft.hu e-mail címre küldött írásbeli kérés szükséges.

Weboldalunk látogatói és a kapcsolatfelvételi űrlap használói jogosultak panasszal élni, amennyiben személyes adataikat bizonyíthatóan nem az adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kezeltük. Ebben az esetben kérjük Felhasználóinkat, először Társaságunkat keressék meg e-mailben, és tegyék lehetővé a hiba orrvoslását. Ha ezután is panasszal szándékoznak élni, ezt megtehetik  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

Jogszabályok

7. Figyelembe vett jogszabályok

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a sütik és az üzleti kapcsolatok kapcsán történő adatkezelések tekintetében Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.

Jelen tájékoztató 2020. 10. 30-án lép érvénybe. Társaságunk fenntartja a jogot annak módosítására a hatályos jogszabályokkal összhangban, valamint a tájékoztató szövegében jelezve.